Differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése 1.

A pedagógusok felkészítése a hátrányos helyzetű gyerekek mentorálására továbbképzés első foglalkozásán iskolánkból három pedagógus vett részt. A továbbképzés a tanulási és a szociális kompetenciákat is figyelembe vevő differenciáló pedagógiai módszerek elsajátítását, valamint a mentorálásra felkészülést segíti a pedagógusok számára.

A foglalkozásra 2015. május 20-án 16 órától került sor, melyen a dögei Ölbey Irén Általános Iskola hét pedagógusa is jelen volt.

Kiss László Bessenyei- és Csokonai-díjas szakértő előadásában hangsúlyozta a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásának szükségességét. A hátrányos helyzet törvényi megfogalmazása után rámutatott arra, hogy a hivatalos kimutatások szerint statisztikailag jelentősen csökkent a hátrányos helyzetű gyerekek száma, azonban a tapasztalat mást mutat. Különböző támogatási formák segítenek enyhíteni a különbségeket, hogy megteremtsék az esélyegyenlőség lehetőségét. Elemezte a sajátos nevelési igényű tanulók részvételét az oktatásban.

Kiemelt feladatunk a személyre orientált oktatás, minden gyereket a saját képességei szerint lehet terhelni. A tanulás pszichológiai meghatározói a viselkedés, alkalmazkodás, személyiségfejlődés. A tanulási tevékenység az egész személyiséget átalakítja. Lappints Árpádtól idézve: ”Az oktatásban a fő szerep a tanulóé”. Mindennapi munkánk során a kooperatív módszert alkalmazva a kis csoportban végzett munka szociális és együttműködési képességeket fejleszt.

Fontos szerepe van a játéknak a tanulásban. A szerepjáték élményszerű tartós tudást eredményez. A tanítási dráma a fejlesztő játék élményét adja, mely során mindenki magából építkezik. Kiemelt szerepe van a drámapedagógiának, mely rámutat a fejlesztő játékokon keresztül, hogy mindenki hatással lehet a saját világára és beleszólhat a sorsa, környezete alakításába. Erősíti az önbizalmat és az önfegyelmet, így a tanulók konfliktuskezelése biztosabb lesz. A kulcskompetenciák között helyet kapott az univerzális kompetencia, amely lényege: mit jelent embernek lenni.

Az előadás további részében az oktató rávilágított arra, hogy az amatőr művészeti tevékenység hatékony eszköz a fiatalok sokrétű képességeinek kibontakoztatására, a társadalmi együttélés szabályainak és törvényszerűségeinek megtanítására, a tolerancia, a csoporton belüli együttműködés készségeinek elsajátítására. Minden emberben meg van a képesség, hogy művészetet hozzon létre. A foglalkozás részterületeit a mindennapokból merített, és személyes példákkal, történetekkel hozta közelebb a hallgatókhoz.

Üzenetét így összegezte: A holnap (vagy) a ma iskolája változatos tanulási lehetőségeket kínál, az együttnevelést természetesnek veszi, esélyt teremt, alkalmazásképes tudást kínál, tiszteli az egyéni különbségeket, és azt vallja: Minden gyermek tehetséges valamiben.

RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_1 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_2 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_3 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_4 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_5 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_6 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_7 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_8 RUDABANYA_DIFFERENCIALO_1_9