A PÁLYÁZATRÓL BŐVEBBEN

A környezeti nevelésnek és a fenntarthatóság kérdéskörének nagyobb teret biztosítva pályázatunkban a természetvédelem, az egyéni és a köztulajdon védelme, a biztonság, az ésszerű takarékosság, az egészséges és esztétikus környezet kialakítása és fenntartása, valamint az egészséges életmód kap hangsúlyt. A kötelező tevékenységeken túl olyan rendezvényeket tervezünk, amelyek a közösségi életet is erősítik, ugyanakkor szorosan kötődnek a témákhoz.

EU-pályázati tapasztalatokkal rendelkező szakmai vezetőnk és kollégáink sokat dolgoztak a program előkészítésén. Az innovatív pályázat az elmúlt időszak egyik nagy lehetőségét jelenti számunkra abban, hogy a pályázat segítségével az egyébként is hátrányos helyzetű térségben dolgozó pedagógusaink iskolarendszeren kívüli támogató-segítő program modellt ismerjenek meg, amelynek működtetése révén a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását gyorsíthatjuk. Az iskolai sikertelenségét okozó családi, közösségi és szociális hátrányokat is szeretnénk ledolgozni. A programunk egyszerre eszközli az integrációt és az egyéni kompetenciák fejlesztését.  A program során a pályázatban megjelölt kötelezően választandó tevékenységek közül az öko-tábort, a tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvényeket, idegen nyelvi témahetet valósítunk meg. Ezen túlmenően a diákok számára mentorálás és pályaorientációs foglalkozások révén, míg a pedagógusoknak differenciáló oktatási módszerek elsajátítása, és két 30 órás továbbképzés keretében a környezeti nevelés és a konfliktuskezelés tárgyban biztosítunk lehetőséget a fejlődésre. Tervezünk közösségi rendezvényeket, hogy a tanár-diák-szülő párbeszédet és kapcsolatokat elmélyíthessük, emellett a legnagyobb hangsúlyt a természetes környezet védelmére, valamint az egészséges életmód fontosságára helyezzük.

Átfogó és átgondolt, az egyes programelemeket nem ad-hoc jelleggel, hanem tudatosan és időben egymásra építve kialakított tervet alkottunk meg, hogy az innovációnak minél nagyobb lehetőséget adjunk.

Iskolánkban nem kevés hátrányos helyzetű diák tanul, a tantestület tagjainak száma elég alacsony, sem az iskola, sem a térség nem gazdag. Így viszonylag levés lehetőség adódik a sajáttól eltérő minták alkalmazására, az újszerű pedagógiai modellek kipróbálására. Az innovatív pályázati program egyik fő várható eredménye hitünk szerint az egészséges életmód és a környezettudatosság szemléletének kialakítása, valamint a közösségen belüli, mindennapi helyzetekben tanúsítható viselkedési módok, magatartásminták meghatározása, az egyéni célok mellett a közösségi célok megismerése, kijelölése, a közösségi programok révén az emberi kapcsolatok és kommunikációs készségek kialakítása, illetve fejlesztése, a differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése révén a valós kapcsolati hálók kialakítása és karbantartása. A programokat fotódokumentációval örökítjük meg, és szakmai segédanyagokkal tesszük hatékonyabbá, ezeket a tervezett projektweboldalon is közzé tesszük.

 

Az innovatív pályázat által kínált lehetőségek, a támogatás révén megszervezhető programok elengedhetetlen segítséget nyújtanak a fejlődés biztosításában. A pályázati program hozzájárul az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztéséhez, illetve az iskolánkban elérhető szolgáltatások minőségének javításához. Így ennek alapján pályázatunk lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük a szociális kompetenciái fejlődjenek, tanáraink pedig tovább képezzék, képeztessék magukat és új, innovatív módszerekkel gazdagodjanak. Reményeink szerint mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményesség javulásához, a szocializációhoz, a társadalmi differenciák csökkentéséhez, és egy kulturált, tudatos, mai európai mentalitás kialakításához.