AZ ISKOLA BEMUTATÁSA

Komoró É-K Magyarországon, Budapesttől 300 km távolságra helyezkedik el. Nagyon közel Ukrajnához,- ami a schengeni határa Európának- és közel Szlovákiához. Alföldi település, melynek legnagyobb természeti kincse a határában kanyargó Tisza folyó.  1300-an lakják a falut, lakosainak száma lassan, de folyamatosan fogyó.  A település egyik jelképe lehetne az alma, mely sokkal finomabb, mint bárhol a világon.

A településnek egyetlen iskolája Petőfi Sándor nevét viseli. 12 tanító és tanár gondoskodik a gyerekek fejlődéséről.  Olyan gyermekeket szeretne nevelni az iskola, akik kötődnek a községhez, hazánkhoz Magyarországhoz, de a világban is jól tájékozódnak: érdeklődők, nyitottak, önmagukat értékelni, másokat elfogadni tudók, társaikkal együttműködők.

Az iskola  arra szeretné  felkészíteni a gyerekeket, hogy a későbbiekben munkavállalóként, a társadalom aktív tagjai legyenek, színvonalas és értékes munkát tudjanak végezni, amely számukra örömet szerez, ezáltal képesek lesznek személyes szükségleteik kielégítésére, személyiségük kiteljesítésére.

Nagy figyelmet fordítanak  a pedagógusok a  kompetenciák fejlesztésére mely során az olvasás, írás számolás és a kommunikációs képességek fejlesztése kap nagy hangsúlyt. Az iskolánknak – mint általában a kis községekben működő iskoláknak – folyamatosan szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a tanulók összetétele  heterogén, így az egyéni fejlesztés szükségszerű pedagógiai eljárás.  Az iskola helyi tantervében továbbra is prioritás  a matematika, magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a természetismeret, természettudományos tantárgyak valamint az informatika tárgyak óraszámainak megerősítése. Angolt első osztálytól tanulnak a gyerekek, először játékos formában, írás nélkül, mely 4. osztálytól kap nagyobb óraszámot és válik kiemelkedően fontossá.

A tehetséges tanulók azonosítása és képességeik fejlesztése  is nagy szerepet kap az iskola életében.  Olyan tanulási és alkotó környezetben nevelkednek a gyerekek ahol nem marad rejtve senkinek a kiemelkedő képessége és erre építve kialakul a tanulók érdeklődési köre.

Az iskola tanórán kívüli kínálata  széles körű. A szaktárgyi szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, sportfoglalkozások, hangszeres oktatás,  néptánc  mellett színes rendezvények, vetélkedők és iskolai táborozások teszik élményekben gazdaggá a diákok életét. A szabadidős programok és közösségi rendezvények alkalmat és lehetőséget teremtenek az osztály. illetve jó iskolaközösség kialakításához. Rendezvényeink látogatottak, és élményt nyújtóak. Ezek közül is kiemelkednek a Petőfi Napok rendezvényei.

Az iskola programjainak gazdagságát, felszereltségét a hazai és nemzetközi pályázatoknak köszönheti. Az innovatív és gyermek centrikus nevelőtestület és iskolavezetés  mindent megtesz az esztétikus iskolai környezet kialakításáért, az iskola felszereltségének gazdagításáért és a sokszínű program kínálatáért.

Mindig is törekedett az iskola a gazdag partneri kapcsolat kiépítésére. A térség felnőtt lakossága szinte egyáltalán nem beszél idegen nyelveket. Gyermekeket arra nevelik, hogy a nemzeti tudat megőrzése mellett alakuljon ki bennük az európai dimenzió, az érdeklődés más népek kutúrája iránt, a nyitottság annak befogadására. Képes legyen egyszerre magyar és európai polgárként gondolkodni, élni.